#5 : LẶT LÁ MAI VÀNG NGÀY MÙNG 5 THÁNG 5 ÂM LỊCH ( NĂM 2019)

#maivangnuibatayninh ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

NẾU DÙNG PHÂN HỮU CƠ BÓN SUỐT NĂM CHO CÂY MAI CÓ HỢP LÝ HAY KHÔNG ?

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

XỬ LÝ CÂY MAI PHẦN ĐỌT RA DÀI TRONG THÁNG 06 ( ÂLICH)

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

NGÀY LẶT LÁ KHÁC NHAU- DO KHÍ HẬU MỖI VÙNG KHÔNG GIỐNG NHAU 2021- BA ĐỊNH -0985268452

NGÀY LẶT LÁ KHÁC NHAU- DO KHÍ HẬU MỖI VÙNG KHÔNG GIỐNG NHAU 2021- BA ĐỊNH -0985268452 Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#138 : CẦN XỬ LÝ SAU KHI TẠO TÁNG ( THÁNG 11 ÂM LỊCH ) CÂY MAI TRỒNG ĐẤT

#maivangnuibatayninh Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#207 : Tạo Dáng Thế Lùng Lực Tàng Dù Cho Cây Mai

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#79 : ĐẦU THÁNG 8 ÂL MẦM BÔNG LỚN – XỮ LÝ THẾ NÀO ? ( 2019-2020)

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Những loại sâu bệnh ảnh hưởng bông cây mai ngày tết

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

CÂY MAI SAU KHI LẶT LÁ CHO BÔNG TẾT- CÂY NÚT NHỎ CÓ LÀM CHO LỚN ĐƯỢC KHÔNG 2021

#latlamai #maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia […]

ĐẦU THÁNG 08 ÂL CÂY MAI CHƯA CÓ NỤ KIM TẾT CÓ BÔNG HAY KHÔNG?

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup ĐẦU THÁNG 08 AL BÓN PHÂN HỮU CƠ ĐỊNH KÌ – GIAI ĐOẠN 2 CHO CÂY MAI – BA ĐỊNH 0985268452 Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc […]

CÂY MAI “ GHÉP” TRỒNG NGOÀI ĐẤT PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO ?

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/ Tham khảo thêm 1 số từ khóa liên qua như: mai ghép sống bao lâu, mai ghép có giá […]

#201 : NÂNG CẤP BỘ ĐẾ CÂY MAI SAU KHI TRỒNG BỐN NĂM

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Sử lý phần ngọn đối với cây mai cắt sâu để tạo cành nhánh mới

maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

CÁCH KHẮC PHỤC CÂY MAI BỊ YẾU

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#187 : CÂY MAI SẠT TÀNG RA MẦM ĐỌT BÓN PHÂN CÓ THỂ SUY

#maivangnuibatayninh #botri #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#8 : CẮT – SỬA- TẠO DÁNG CHO CÂY MAI HẰNG NẰM – TÁC ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHƯ T. NÀO ĐẾN BỘ...

#maivangnuibatayninh ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#81 : CÁCH QUẤN THÂN QUÁI TỪ CÂY MAI CON ĐƯỢC NÂNG CẤP (2019-2020)

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

BỔ SUNG CÁCH XỬ LÝ MAI CÚC (150 CÁNH ) CÓ THỂ GIẢM RỤNG NỤ BÔNG TRƯỚC KHI NỞ (2020 -2021)

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#215 : CÁCH LÀM THẾ NÀO NUÔI BỘ ĐẾN LỚN NHANH VỚI CÂY MAI TRỒNG ĐẤT

#maivangnuibatayninh ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

NGÀY NÀO CẮT TÀNG TẠO DÁNG CÂY MAI TRƯỚC KHI LẶT LÁ CHO BÔNG TẾT 2021

maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#174 : Cánh sạt tàng tạo dáng cây mai sau khi cho bông tết

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

XEM CÂY MAI LẶT LÁ SAU 06 NGÀY VỎ LỤA BUNG THẾ NÀO ĐỂ ÁP DỤNG BÔNG TẾT 2021

maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

XEM BÔNG CÂY MAI CÚC (150 CÁNH ) PHÁT TRIỂN SAU 7 NGÀY LẶT LÁ (2020-2021)

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#111 : XỮ LÝ BÔNG MAI NỞ SỚM THÁNG 10 ÂL NỤ SẼ TẠO LẠI( 2019-2020) BA ĐỊNH 0985268452

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#159 : SAU KHI LẶT LÁ CÂY MAI CHO BÔNG TẾT NẾU TƯỚI NƯỚC BÌNH THƯỜNG CÓ HẠI CHO BÔNG KHÔNG ?

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#182 : Cần giử độ ẩm cho cây mai sau phục hồi phát triển tốt không bị gián đoạn

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup#maivangnuibatayninh #botri #caymai Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

TỔNG HỢP ĐỀU CHỈNH CHO CÂY MAI CÓ MẦM BÔNG LỚN VÀ MẦM NHỎ

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

ĐỊNH KỲ BÓN PHÂN HỮU CƠ – CHU KỲ 2 TRONG NĂM CHO CÂY MAI ( 2020-2021)

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

XEM CÂY MAI PHÁT TRIỂN NÚT BÔNG LẶT LÁ NGÀY 13/12 AL CÓ SỚM KHÔNG ?2021

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#71 : CÂY MAI NUÔI CHẬU BỊ SUY COA THỂ DO BỊ NGỘP RỂ

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

CÓ NÊN DÙNG PHÂN (KALI) K ĐỂ TẠO NÚC (GẠO) CHO CÂY MAI KHÔNG ?

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#163 : BÍ QUYẾT CHĂM SÓC CÂY MAI THÀNH CÔNG

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#178 : CHĂM SÓC CÂY MAI SAU TẾT THUẬN LỢI NẾU BẠN BIẾT NHÌN LÁ VÀ ĐỌT

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Hiện nay trồng cây mai sau nầy có bán được không ,3Định 0985268452 (2020-2021)

maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#95 : CÁCH XỮ LÝ CÂY MAI THÁNG 9 ÂL CHƯA CÓ MẦM BÔNG 2019

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#192 :Hiện Tượng Cây Mai Phạm Phân Vô Cơ, Hữu Cơ – Cách Khắc Phục

#maivangnuibatayninh #bonphanchomai Hiện Tượng Cây Mai Phạm Phân Vô Cơ, Hữu Cơ – Cách Khắc Phục Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

CHỌN NGÀY 15/12 AAL LẶT LÁ CHO BÔNG TẾT 2021 VỚI CÂY MAI NUÔI CHẬU

#latlamai #maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia […]

#87 : BỘ ĐẾ MAI TRỒNG THEO (CÁCH 1 ) ĐẾN 3 NĂM RƯỞI

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#197 : BỌ TRỈ CÓ THỂ LÀM CHẾT CÂY MAI KHOẺ MẠNH SAU KHI SẠT TÀNG RA ĐỌT NON

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#148 : NGÀY 21-12 ÂLICH BỨNG CÂY MAI TRỒNG ĐẤT VÔ CHẬU ĐỂ TẾT RA BÔNG

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

XEM CÂY MAI LẶT LÁ NGÀY 11/12 Âl – KẾT QUẢ NGÀY 23/12 ÂL XEM TẾT CÒN BÔNG CHƠI KHÔNG- NĂM 2021

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Thời Tiết lạnh và gió có nên tưới nước cho cây mai ít lại hay không

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

NGÀY NÀO LẶT LÁ CÂY MAI ĐỂ CHO RA BÔNG TẾT 2021- BA ĐỊNH – 0985268452

maivangnuibatayninh #caymai #maivang – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright […]

NGÀY 29/11 AALICH BÓN HỮU CƠ- NPK ĐỂ CÂY MAI ĐỦ LỰC CHO BÔNG TẾT 2021

maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#170 : Cách bón phân và thuốc xịch phục hồi cho cây mai sau tết

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Tại sao cây mai lá lòng bị vàng và rụng hằng loạt cách phòng tránh2020-2021

maivangnuibatayninh #caymaingaytet #maivang – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright […]

#115 : CÁCH XỮ LÝ CÂY MAI GẶP NĂM NHUẦN (13 THÁNG ) ĐỂ BÔNG ĐÚNG TẾT NĂM 2019-2020

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#9 : CÁCH TRỒNG MAI PHÔI LẤY ĐẾ (NĂM 2019)

#maivangnuibatayninh ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

TIẾT LẠNH CÂY MAI LẶT LÁ NGÀY 21/11 XEM BÔNG PHÁT TRIỂN THẾ NÀO ĐỂ ÁP DỤNG NGÀY TẾT.

maivangnuibatayninh #caymai #maivang – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright […]

ĐẦU THÁNG 08 AL BÓN PHÂN HỮU CƠ ĐỊNH KÌ – GIAI ĐOẠN 2 CHO CÂY MAI – BA ĐỊNH 0985268452

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup ĐẦU THÁNG 08 AL BÓN PHÂN HỮU CƠ ĐỊNH KÌ – GIAI ĐOẠN 2 CHO CÂY MAI – BA ĐỊNH 0985268452 Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc […]

#195 : CHỌN LỌC NHÁNH CHỦ ĐỂ TẠO DÁNG THÔNG CÀNH THẤP CÂY MAI

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

CÁCH CẮT TÀNG TẠO CÀNH NHÂN VỚI NHỮNG CÂY MAI KHÔNG CHƠI BÔNG TẾT -2021

maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

HIỆN NAY ĐẾN TẾT DÙNG LOẠI PHÂN BÓN LÁ NÀO CHO CÂY MAI NUÔI CHẬU (2020-2021)- BA ĐỊNH- 0985268452

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#202 : Bón Phân, Xịt Thuốc Lần Cuối Cho Cây Mai Phục Hồi Sau Tết

#maivangnuibatayninh #botri #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#50 : NẾU BẠN NUÔI CÂY MAI Ở NHÀ THÀNH CÔNG, CÓ LỢI CHO NGƯỜI TRỒNG MAI ( 2019-2020)

#maivangnuibatayninh Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Cây mai phục hồi khi ra đọt non nhại cảm phân bón lá và bón gốc(2020-2021)

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

CHỌN NGÀY LẶT LÁ MAI CHO BÔNG TẾT -2021 – ( DO THỜI TIẾT KHÔNG ỔN ĐỊNH )

#latlamai #maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia […]

BỔ SUNG ĐẠM (URÊ) CHO CÂY MAI PHÁT TRIỂN CHẬM PHẦN ĐỌT THÁNG 07 ÂL

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/ Tham khảo thêm 1 số từ khóa liên qua như: bón phân urê cho cây mai, tưới ure cho […]

Tổng họp (Nút Lớn-Nút Nhỏ ) đối với cây mai nuôi chậu 2020-2021

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#223 : CÁCH XỮ LÝ SAU 4 THÁNG ĐỂ BỨNG CÂY MAI DỂ PHỤC HỒI

#maivangnuibatayninh ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/