HIỆN NAY ĐẾN TẾT DÙNG LOẠI PHÂN BÓN LÁ NÀO CHO CÂY MAI NUÔI CHẬU (2020-2021)- BA ĐỊNH- 0985268452

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#202 : Bón Phân, Xịt Thuốc Lần Cuối Cho Cây Mai Phục Hồi Sau Tết

#maivangnuibatayninh #botri #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#50 : NẾU BẠN NUÔI CÂY MAI Ở NHÀ THÀNH CÔNG, CÓ LỢI CHO NGƯỜI TRỒNG MAI ( 2019-2020)

#maivangnuibatayninh Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

CHỌN NGÀY LẶT LÁ MAI CHO BÔNG TẾT -2021 – ( DO THỜI TIẾT KHÔNG ỔN ĐỊNH )

#latlamai #maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia […]

BỔ SUNG ĐẠM (URÊ) CHO CÂY MAI PHÁT TRIỂN CHẬM PHẦN ĐỌT THÁNG 07 ÂL

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/ Tham khảo thêm 1 số từ khóa liên qua như: bón phân urê cho cây mai, tưới ure cho […]

Tổng họp (Nút Lớn-Nút Nhỏ ) đối với cây mai nuôi chậu 2020-2021

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#223 : CÁCH XỮ LÝ SAU 4 THÁNG ĐỂ BỨNG CÂY MAI DỂ PHỤC HỒI

#maivangnuibatayninh ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

BỔ SUNG CÂY MAI CÓ CÀNH NHÂN DO CHỈNH SỬA TÁNG HẰNG NĂM – BA ĐỊNH -0985268452

maivangnuibatayninh #caymai #maivang – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright […]

BỔ SUNG LƯỢNG NƯỚC TƯỚI CÂY MAI SAU KHI LẶT LÁ CHO BÔNG TẾT -2021

#latlamai #maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia […]

THỰC TẾ NGÀY 12/12 ÂL LẶT LÁ CÂY NAI NUÔI " BỒN " CHO BÔNG TẾT 2021

#latlamai #maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia […]

#231 : KINH TẾ NHỎ TỪ CÂY MAI – TRỒNG KHOẢNG 3-4 NĂM

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#211 : Rải Phân Định Kì Cho Cây Mai Trong Năm – Giai Đoạn 1

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

SƯƠNG MÙ BUỔI SÁG – TÁC HẠI ( GẠO – NÚT ) CÂY MAI NHƯ THẾ NÀO ? (2020- 2021)

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#98 : CÁCH THAY GIÁ THỂ CÂY MAI NUÔI CHẬU (2019)

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

BA CÂY MAI LẶT LÁ THỜI GIAN KHÁC NHAU XEM NGÀY BUNG LỤA ĐỂ ÁP DỤNG BÔNG TẾT 2021

#maivangnuibatayninh #caymai #maivang – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright […]

THỜI ĐIỂM PHÙ HỢP BỨNG CÂY MAI TỪ ĐẤT VÔ CHẬU ĐỂ TẾT CHO RA BÔNG -2021

#maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia sẽ […]

THÁNG 10 AAL CÓ THỂ BẤM SỬA PHẦN ĐỌT CỦA CÂY MAI HAY KHÔNG ( 2020 -2021)

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

#92 : THAY GIÁ THỂ CÂY NUÔI CHẬU THÁNG NÀO TRONG NĂM THÍCH HỢP ?

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#83 : NỤ BÔNG THÁNG 8 ÂL NHƯ THẾ NÀO ĐỂ NỞ ĐÚNG TẾT (2019-2020)

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#164 : ĐẦU XUÂN CHÚC TẾT VÀ NÓI CHUYỆN CÂY MAI

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#27 : CÁCH XỬ LÝ DÁNG THÔNG CÂY MAI ( NĂM 2019)

#maivangnuibatayninh Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

THỰC TẾ NGÀY 13/12 ÂL LẶT LÁ CÂY MAI NUÔI CHẬU CHO RA BÔNG TẾT 2021- BA ĐỊNH 0985268452

#latlamai #maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia […]

Tháng 8 al cắt sửa phần ngọn cây mai để cho bông tương đối ngày tết

maivangnuibatayninh #caymaingaytet #maivang – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright […]

#166 : CHUẨN BỊ BƯỚC ĐẦU PHỤC HỒI CÂY MAI SAU TẾT

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#189 : BỔ SUNG SẠT TÀNG CHO CÂY MAI THÁNG 2 ÂM LỊCH CHƯA ĐỦ CÀNH

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#137 : THỰC TẾ BÓN PHÂN HAI LẦN CUỐI CHO CÂY MAI THÁNG 12 ÂM LỊCH

#maivangnuibatayninh Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

NGÀY 20/12 ÂL XEM TẤT CẢ CÂY MAI BỤNG LỤA VÀ CHƯA BUNG LỤA, CÓ CHO BÔNG TẾT 2021

#maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia sẽ […]

NƯỚC TƯỚI CHO CÂY MAI SAU KHI LẶT LÁ CHO BÔNG TẾT 2021- 0985268452

#latlamai #maivangnuibatayninh #maivang #maitet CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021 – Video tôi làm gửi đến các bạn những kinh nghiệm của bản thân đã gặp , chia sẽ và học hỏi từ nhiều anh em trên cả nước. – Mong được giao lưu học hỏi thêm nhiều từ các bạn đi trước. – Mọi chia […]

Nguyên nhân tại sao nút bông lại rụng hằng loạt ( Xuân 2021)

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#172 : Bón phân đầu tiênphục hồi cho cây mai sau tết

#maivangnuibatayninh #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Ngày 14/10 al bó phân định kỳ cho cây mai nuôi chậu (2020-2021)

#maivangnuibatayninh #caymaingaytet – Kênh Youtube của tôi chia sẽ đến các bạn cách chăm sóc – học hỏi và giao lưu để có thêm kinh nghiệm và kiến thức trồng mai. – Giao lưu kết bạn zalo : 0985.268.452 ( Ba Định ) ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by […]

Đã là chơi thì phải ra chơi, nhà cổ thời Nguyễn và phong cách chơi cây cổ.

BonsaiTuấnMinh ĐT của kênh:0866998465 (không phải của nhà vườn) Chuyên về cây cảnh nghệ thuật bốn phương, chia sẻ những kinh nghiệm làm cây từ các nghệ nhân, kĩ thuật chăm sóc cây cảnh, cây đẹp tại các triển lãm… Các bạn Đăng ký kênh để đón xem các video mới. Xin trân trọng cảm […]

MA LỰC CỦA ĐỒNG TIỀN QUÁ LỚN – CỐT SI QUÝ, KHÔNG BIẾT CÓ GIỮ NỔI KHÔNG – MẦN EM SƯỚNG CẢ...

Cốt si quý quá, một trong những cây em thích nhất ———————————————————– How to make a bonsai tree? How to create a beauty bonsai tree? How to buy a bonsai tree in Viet Nam? ————————————————————————————————————- N2T Bonsai – Kênh chia sẻ cùng những người có chung đam mê Bonsai, Cây cảnh, Cách tìm mua cây […]

Mai phôi và trang pháp đẹp giá hữu nghị gặp A Mao 0939048121

chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Giới thiệu hoa sống đời cho bà con nhiều địa phương chưa biết

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Triển lãm An Nhơn, Gốc khế già – Bonsai Binh Dinh

Triển lãm An Nhơn, Gốc khế già Bonsai Binh Dinh is a channel to share bonsai, ornamental plants, pets Đây là kênh chuyên chia sẻ nhiều video hay về Bonsai Binh Dinh và nhiều tỉnh khác ,các video về cây cảnh, sinh vật cảnh, mai Bình Định, bonsai… Các bạn hãy đăng kí kênh Bonsai […]

THẾ LÀ CÂY ĐIỀN DÁNG TRỰC CÓ TAY RƠI RẤT ĐIỆU ĐÀ CỦA ÔNG NHẠN ĐÃ RA ĐI – HÔM NAY KHÔNG...

Báo giá loạt cây bố Nhạn, chả dám quay lén Hương nữa, sợ các bác quá ——————————————————– How to make a bonsai tree? How to create a beauty bonsai tree? How to buy a bonsai tree in Viet Nam? ————————————————————————————————————- N2T Bonsai – Kênh chia sẻ cùng những người có chung đam mê Bonsai, Cây […]

Nhà vườn giao lưu cặp lộc vừng bonsai nghệ thuật 01225552155

Nhà vườn phúc ngô tam kỳ quang nam 874pct tamky chuyên giao lưu cây cảnh bonsai nghệ thuật.01225552155 hải vũ hỗ trợ các bạn qua zolo Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

CHÙA HANG HUYỀN BÍ VÙNG ĐẤT AN GIANG.

Mời các bạn tham quan cảnh đẹp tại chùa hang gần núi sam tp châu đốc An Giang vào những ngày rằm,, cũng như ngày đại lễ vu Lan báo hiếu ,, khách tham quan đến đây rất đông ,, cảnh nơi đây rất đẹp mát mẻ,,,chân thành cảm ơn các các bạn đã xem. […]

#193 : CÁCH CHỌN CÀNH NHÁNH SAU KHI CÂY MAI ĐÃ PHỤC HỒI BA THÁNG

#maivangnuibatayninh #botri #caymai ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Cây ơi, sao mà đẹp thế – Bonsai Binh Dinh

Bấm đăng kí kênh giúp em nhé Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc bonsai https://klpt.org/nghe-thuat-bonsai/

Bonsai VIP hàng hiếm, cặp đôi hoàn hảo như trầu với cau, , ĐT: 0337496058

BonsaiTuấnMinh ĐT của kênh:033.74960.58 Chuyên về cây cảnh nghệ thuật bốn phương, chia sẻ những kinh nghiệm làm cây từ các nghệ nhân, kĩ thuật chăm sóc cây cảnh, cây đẹp tại các triển lãm… Các bạn Đăng ký kênh để đón xem các video mới. Xin trân trọng cảm ơn! Xem thêm video về […]

THĂM VƯỜN BONSAI CỦA ANH MẠNH, LA KHÊ – BÁN RẤT NHIỀU NHỮNG VẪN CÒN CÂY HAY ĐỂ ANH EM CHỌN

THĂM VƯỜN BONSAI CỦA ANH MẠNH, LA KHÊ ———————————————————– How to make a bonsai tree? How to create a beauty bonsai tree? How to buy a bonsai tree in Viet Nam? ————————————————————————————————————- N2T Bonsai – Kênh chia sẻ cùng những người có chung đam mê Bonsai, Cây cảnh, Cách tìm mua cây phôi đẹp giá […]

Những Ngày Đẹp Nhất Của Người Chơi Mai Vàng 4 Ngày Cuối Năm

kenh nghe thuat dam me chia se nhung ky thuat va kien thuc cho nhung nguoi dam me cay canh bonsai nghe thuat,va mang den nhung tac pham gia tri va thu vi tao san choi lanh manh cho nhung nguoi yeu men cay canh bonsai nghe thuat va chao mao tren ca nuoc Xem […]

Mai phôi,mai thành phẩm dáng long gặp Chú Ba 0983893355

Chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

#4 : CÁCH NHẬN BIẾT CÂY MAI XÙ – NĂM 2019

#maivangnuibatayninh #maixu ©️Bản Quyền Thuộc về Mai Vàng núi Bà Tây Ninh ©️Copyright by Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh 👉🏻 Do Not Reup Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/ Tham khảo thêm 1 số từ khóa liên quan như:  Mai xù, dấu hiệu nhận biết mai xù, mai […]

Thanh lý 500 gốc phôi bám đá ,giá rẻ như cho, ĐT: 0963092753

Bonsai Tuấn Minh ĐT: 0866998465 Chuyên về cây cảnh nghệ thuật bốn phương, chia sẻ những kinh nghiệm làm cây từ các nghệ nhân, kĩ thuật chăm sóc cây cảnh, cây đẹp tại các triển lãm… Các bạn Đăng ký kênh để đón xem các video mới. Xin trân trọng cảm ơn! Bán 500 gốc […]

BÁO GIÁ NHỮNG CÂY MINI HAY CỦA CHÚ CUNG VÀ ÔNG NHẠN – CHỢ VẠN PHÚC KHU VỰC CỦA CÂY MINI BONSAI

Chợ bonsai vạn phúc phiên ngày 28-9-2019 ———————————————————- How to make a bonsai tree? How to create a beauty bonsai tree? How to buy a bonsai tree in Viet Nam? ————————————————————————————————————- N2T Bonsai – Kênh chia sẻ cùng những người có chung đam mê Bonsai, Cây cảnh, Cách tìm mua cây phôi đẹp giá rẻ, […]

Thanh lí lô mai tàng rin nguyên thủy của anh Đông 0986117557

Chào tất cả anh em đã đến với kênh youtube Cánh Đồng Miền Tây 🥰🥰🥰 nơi chia sẻ về những gốc mai khủng miền tây nói riêng và nhiều gốc mai vàng siêu khủng cả nước nói chung !!! Hàng ngày vào lúc 18h mình luôn cập nhật các loại mai vàng giá rẻ để […]

Dưỡng lại cây mai đã chơi hết bông 13-1-2021

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

ĐỊA ĐIỂM BÁN MAI CHỢ XUÂN HÒA THÀNH TÂY NINH- BA ĐỊNH 0985268452

ĐỊA ĐIỂM BÁN MAI CHỢ XUÂN HÒA THÀNH TÂY NINH- BA ĐỊNH 0985268452 Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Sanh, khế, cần thăng ngày 26/11, ĐT: 0337496058

BonsaiTuấnMinh ĐT của kênh:033.74960.58 Chuyên về cây cảnh nghệ thuật bốn phương, chia sẻ những kinh nghiệm làm cây từ các nghệ nhân, kĩ thuật chăm sóc cây cảnh, cây đẹp tại các triển lãm… Các bạn Đăng ký kênh để đón xem các video mới. Xin trân trọng cảm ơn! Xem thêm video về […]

Những cây Bonsai này thật hiếm gặp, quá đỉnh – Bonsai Binh Dinh

Lâu lắm rồi mới gặp vườn cây hội nhiều cây đẹp như này đây, xin mời các bác cùng xem nhé. Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc bonsai https://klpt.org/nghe-thuat-bonsai/

Phát sốt với nhà vườn này vì toàn những cây khủng

Sau thời gian ngắn quay lại thăm vườn, toàn bộ cây mới, những cây cũ đã bán rất nhanh, nhưng toàn bộ dù mới hay cũ đều là những cây chất lượng cao ———————————————————————————————————– N2T Entertainer – Kênh chia sẻ cùng những người có chung đam mê Bonsai, Cây cảnh, Cách tìm mua cây phôi […]

Rao bán một số phôi mai vàng của anh Hải Chợ Gạo Tiền Giang ngày 18/10/2019 đã bán

♫ Đăng Kí Miễn Phí : Liên hệ nhắn tin qua Zalo : 0869.22.17.09 Chú ý chỉ nhận cuộc gọi từ 8h sáng đến 17h chiều mong anh em thông cảm Cánh Đồng Miền Tây chúc mọi người xem video vui vẻ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đón xem video của mình […]

Thanh lý vườn Mai giá hữu nghị gặp A Đồng 0933646440 huyện Tam Nông Đồng Tháp

Happy new year 🌹🌹🌹🌹🌹 Kính chúc quý vị năm mới thật nhiều sức khỏe và phát tài,, cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Trồng 2 cây mai tứ qúy bộ đế khủng 18-1-2021

Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/

Triển lãm sinh vật cảnh An Nhơn, Bình Định Phần 2 – Bonsai Binh Dinh

Triển lãm sinh vật cảnh An Nhơn, Bình Định Phần 2 Bonsai Binh Dinh is a channel to share bonsai, ornamental plants, pets Đây là kênh chuyên chia sẻ nhiều video hay về Bonsai Binh Dinh và nhiều tỉnh khác ,các video về cây cảnh, sinh vật cảnh, mai Bình Định, bonsai… Các bạn hãy […]

CẠN HÀNG VÌ SĂN LÙNG SÔI QUÁ, ĐT: 0337496058

BonsaiTuấnMinh ĐT của kênh:033.74960.58 Chuyên về cây cảnh nghệ thuật bốn phương, chia sẻ những kinh nghiệm làm cây từ các nghệ nhân, kĩ thuật chăm sóc cây cảnh, cây đẹp tại các triển lãm… Các bạn Đăng ký kênh để đón xem các video mới. Xin trân trọng cảm ơn! Xem thêm video về […]

ghép mai tình có hoa đẹp cho cây mai hoành 100

Cách ghép mai có hoa đẹp sống 100% Xem thêm video về Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnhhttps://klpt.org/cay-canh/