KLPT vẫn luôn dám sát các công cụ hỗ trợ của mình, vì vậy nếu bạn cần hỗ trợ hoặc cần liên hệ quảng cáo, khiếu nại vui lòng gửi email về cho chúng tôi tại địa chỉ hòm thư klptblogcaycanh@gmail.com

Địa chỉ: 05 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hotline: 0935 111 507