Lá Sen Đá Bị Cụp Xuống Có Phải Vì Thiếu Nắng Không?

Lá Sen Đá Bị Cụp Xuống Có Phải Vì Thiếu Nắng Không?
Kinh nghiệm được học hỏi từ nhà vườn Đà Lạt và dân chơi Sen Đá, Xương Rồng trên cả nước

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/sen-da/

7 Responses to “Lá Sen Đá Bị Cụp Xuống Có Phải Vì Thiếu Nắng Không?”
  1. Tam Nguyen May 13, 2020
  2. I'mThanh Hải May 13, 2020
  3. GIA LINH KHÁNH May 13, 2020
  4. Dung Trần May 13, 2020
  5. Ngoc Hau Le Thi May 13, 2020
  6. Phu Chanel May 13, 2020
  7. Đạt Võ May 13, 2020

Leave a Reply