Vườn Sen đá Glass Garden Đà Lạt


Vườn Sen đá Glass Garden Đà Lạt

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/sen-da/

2 Responses to “Vườn Sen đá Glass Garden Đà Lạt”
  1. 쑥쑥 다육채널 May 13, 2020
  2. hoàng nguyễn văn May 13, 2020

Leave a Reply