Trồng hoa súng từ lá vào bể cá bảy màu, trong thùng xốp

Xem thêm nhiều video về cây thủy sinh tại đây: https://klpt.org/category/cay-thuy-sinh/

One Response to “Trồng hoa súng từ lá vào bể cá bảy màu, trong thùng xốp”
  1. Yến Lê Tháng Sáu 5, 2020

Leave a Reply