Triển lãm cây cảnh – Chi hội Bonsai nghệ thuật Sao biển


Triển lãm cây cảnh – Chi hội Bonsai nghệ thuật Sao biển

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/category/nghe-thuat-bonsai/

One Response to “Triển lãm cây cảnh – Chi hội Bonsai nghệ thuật Sao biển”
  1. Vuong Minh Media Tháng Năm 7, 2020

Leave a Reply