Tiên ông bên gốc mai vàng hàng nghệ thuật

Hai giống mai cúc đọt xanh và cúc kim cương trong 2 tượng tiên ông Xin chào các bạn xin chia sẽ các bạn 2 bức tượng tiên ông được phối cho 2 cây mai giống.

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/category/nghe-thuat-bonsai/

Leave a Reply