Thử nghiệm trồng cây thủy sinh cắt cắm sau 20 ngày để xem dạng lá nước

Thử nghiệm trồng cây thủy sinh cắt cắm sau 20 ngày để xem dạng lá nước

Xem thêm nhiều video về cây thủy sinh tại đây: https://klpt.org/category/cay-thuy-sinh/

Leave a Reply