Tham Quan Trại Thủy Sinh Lớn Nhất VN


Tham Quan Trại Thủy Sinh Lớn Nhất VN
Cùng Shop Thủy Sinh ghé thăm trại thủy sinh của anh Dũng Thủy mộc được đánh giá là quy mô lớn tại VN.

Xem thêm nhiều video về cây thủy sinh tại đây: https://klpt.org/category/cay-thuy-sinh/

3 Responses to “Tham Quan Trại Thủy Sinh Lớn Nhất VN”
  1. Phat Ly Tháng Năm 4, 2020
  2. Trịnh Phúc Quân Tháng Năm 4, 2020
  3. Vinhgiang Ong Tháng Năm 4, 2020

Leave a Reply