Sứ Hạt VIP , Sứ Thái Hoa Đẹp , Hoa Sứ Đỏ


Sứ Hạt VIP , Sứ Thái Hoa Đẹp , Hoa Sứ Đỏ
Hoa sứ lai tạo rất đẹp , hoa nhiều tầng nở rất lâu mau sắc rất đẹp , không đụng hàng

Xem thêm nhiều video về xương rồng tại đây: https://klpt.org/xuong-rong/

Leave a Reply