Si Nhật – Bonsai | 100k – 200k | Lô 13/5 | Cây Cảnh Biên Hoà


Si Nhật – Bonsai | 100k – 200k | Lô 13/5 | Cây Cảnh Biên Hoà
Cây cảnh biên hoà mới về một số chậu cây bon sai.
#sinhat#sinhatbonsai#CayCanhBienHoa

Xem thêm nhiều video về các loại cây cảnh tại đây: https://klpt.org/cay-canh/

Leave a Reply