Setup bể 1m2 với các loại cây thủy sinh thật

Setup một bể cá thủy sinh D1200 x R600 x C550 (mm) – Setup bể 1m2 với các loại cây thủy sinh thật

Xem thêm nhiều video về cây thủy sinh tại đây: https://klpt.org/category/cay-thuy-sinh/

2 Responses to “Setup bể 1m2 với các loại cây thủy sinh thật”
  1. Phái Kiều May 13, 2020
  2. Nhat Truong Tran May 13, 2020

Leave a Reply