Những cây xương rồng được trồng ngoài mưa nắng

Những cây xương rồng được trồng ngoài mưa nắng
Xem thêm nhiều video về xương rồng tại đây: https://klpt.org/xuong-rong/

One Response to “Những cây xương rồng được trồng ngoài mưa nắng”
  1. Hổ Cầm Long Tháng Sáu 16, 2020

Leave a Reply