Nhiều cây cảnh cổ nhất Việt Nam, bonsai 1000 years old


Nhiều cây cảnh cổ nhất Việt Nam, bonsai 1000 years old
một số các video khác: Bonsai Mai Chiếu Thủy khu triển lãm Bonsai cây cảnh Link: Cây sung bonsai mini …

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/category/nghe-thuat-bonsai/

Leave a Reply