Nhân giống cây tường vy đỏ hồng bằng cách giâm cành

Nhân giống cây tường vy đỏ hồng bằng cách giâm cành.
+ Cây tường vi đỏ có thể dễ dàng nhân giống bằng phương pháp giâm cành.
+ Thông thường sau khi giâm cành khoảng 30 ngày thì cây tường vi đỏ sẽ có rễ non mới.
+ Các cành tường Vy đỏ thích hợp để giâm cành đó là các cành đang mang hoa hoặc hoa đã tàn, cành vừa hình thành thân gỗ cứng.
+ Giá thể để giâm cành cây tường vi đỏ bao gồm: 50% xơ dừa và 50% tro trấu.
+ Thuốc kích thích ra rễ có thành phần NAA 1000ppm.

Xem thêm nhiều video về tường cây giả, tường cây xanh tại đây: https://klpt.org/tuong-cay-xanh-tuong-cay-gia/

4 Responses to “Nhân giống cây tường vy đỏ hồng bằng cách giâm cành”
  1. Vinh Quang May 13, 2020
  2. MiY VietTutles May 13, 2020
  3. Tam Nguyen May 13, 2020

Leave a Reply