Nghệ thuật đắp lũa tạo điểm nhấn cho cây mai khuyết thân


Nghệ thuật đắp lũa tạo điểm nhấn cho cây mai khuyết thân
Hải vũ chia sẽ những kỹ thuật kinh nghiệm của các nhà vườn lớn tại quảng nam nghệ thuật đắp lũa cho cây mai khuyết thân, hải vũ sẽ hỗ trợ bạn để có những tác phẩm đẹp

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/category/nghe-thuat-bonsai/

17 Responses to “Nghệ thuật đắp lũa tạo điểm nhấn cho cây mai khuyết thân”
 1. B3 Chanel TV Tháng Sáu 16, 2020
 2. Thuan SĐ Tháng Sáu 16, 2020
 3. Thuan SĐ Tháng Sáu 16, 2020
 4. Quynh Nguyen Tháng Sáu 16, 2020
 5. Gioi The Tháng Sáu 16, 2020
 6. Vinh Quang Tháng Sáu 16, 2020
 7. Maidongkhoi Mai Tháng Sáu 16, 2020
 8. Trần văn Hưng Tháng Sáu 16, 2020
 9. Trị Ngô Tháng Sáu 16, 2020
 10. Cam Bui Tháng Sáu 16, 2020
 11. tran tien hung tien hung Tháng Sáu 16, 2020
 12. Tay Kheo Meo Hay Tháng Sáu 16, 2020
 13. Nguyễn Vô Tháng Sáu 16, 2020
 14. Quốc Triệu Lăng Tháng Sáu 16, 2020
 15. Hien Ha Tháng Sáu 16, 2020
 16. Tuong Dang Tháng Sáu 16, 2020
 17. Duythanh Pham Tháng Sáu 16, 2020

Leave a Reply