Làm cây xấu để ra cây đẹp khó hay dễ


Làm cây xấu để ra cây đẹp khó hay dễ, xem video biết liền
#manhbonsai #caycanh #bonsaitree

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/category/nghe-thuat-bonsai/

3 Responses to “Làm cây xấu để ra cây đẹp khó hay dễ”
  1. Lâm Nguyễn Tháng Năm 12, 2020
  2. Giới nguyên Tháng Năm 12, 2020
  3. Qúy Nguyen Tháng Năm 12, 2020

Leave a Reply