Hướng dẫn tách xương rồng hạt khỏi khay gieo


Hướng dẫn tách xương rồng hạt khỏi khay gieo

Xem thêm nhiều video về xương rồng tại đây: https://klpt.org/xuong-rong/

2 Responses to “Hướng dẫn tách xương rồng hạt khỏi khay gieo”
  1. Nam Nguyễn May 13, 2020
  2. kudo masazuka May 13, 2020

Leave a Reply