Hòn non bộ cá coi, tiểu canh sân vườn đẹp nhà chú Sáu


Hòn non bộ cá coi, tiểu canh sân vườn đẹp nhà chú Sáu
Đi qua hàng nghìn năm lịch sử, thú vui hòn non bộ chưa bao giờ phai nhạt, dường như cuộc sống càng hiện đại lo toan, xu hướng con người càng tìm đến tự do, an nhàn trong thiên nhiên càng nhiều. Điều đó đã giúp cho hòn non bộ có chỗ đứng vững chắc trong nghệ thuật cảnh quan ngày nay.

Xem thêm nhiều video về tiểu cảnh sân vườn tại đây: https://klpt.org/tieu-canh-san-vuon/

2 Responses to “Hòn non bộ cá coi, tiểu canh sân vườn đẹp nhà chú Sáu”
  1. LEMI NGUYEN May 12, 2020
  2. THV FC May 12, 2020

Leave a Reply