Hồ cá Koi mini Công nghệ lọc sinh học Viện Tài nguyên và Môi trường biển


Hồ cá Koi mini Công nghệ lọc sinh học Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Hồ cá Koi mini ứng dụng Công nghệ lọc sinh học của Viện Tài nguyên và Môi trường biển quay bằng Flycam Mavic Mini

Xem thêm nhiều video về cây thủy sinh tại đây: https://klpt.org/category/cay-thuy-sinh/

One Response to “Hồ cá Koi mini Công nghệ lọc sinh học Viện Tài nguyên và Môi trường biển”
  1. Quang Nguyễn Tháng Sáu 15, 2020

Leave a Reply