Gỗ lũa xứ lạng ghép lan nghệ thuật phần 2 – phong lan rừng

Gỗ lũa xứ lạng ghép lan nghệ thuật phần 2 – phong lan rừng

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/category/nghe-thuat-bonsai/

4 Responses to “Gỗ lũa xứ lạng ghép lan nghệ thuật phần 2 – phong lan rừng”
  1. Quyền Anh Lại Tháng Năm 12, 2020
  2. lưu văn hiến Tháng Năm 12, 2020
  3. Đạt Nguyễn Kim Tháng Năm 12, 2020
  4. Đạt Nguyễn Kim Tháng Năm 12, 2020

Leave a Reply