Đi xem cây 3 tỷ nhà anh Tâm ở Hà Nam


Đi xem cây 3 tỷ nhà anh Tâm ở Hà Nam
#manhbonsai #caycanh #bonsaitree
Đi xem cây 3 tỷ nhà anh Tâm ở Hà Nam

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/category/nghe-thuat-bonsai/

7 Responses to “Đi xem cây 3 tỷ nhà anh Tâm ở Hà Nam”
  1. Hai Nguyen May 12, 2020
  2. thuoc pham May 12, 2020
  3. Nghĩa Đỗ May 12, 2020
  4. Cuong Luong May 12, 2020
  5. Thái Nguyễn May 12, 2020
  6. Bến Tre Ơi May 12, 2020
  7. toàn nguyễn May 12, 2020

Leave a Reply