Đẹp quá những cây bonsai mini nghệ thuật dưới chân cầu sông hàn đà nẵng


Đẹp quá những cây bonsai mini nghệ thuật dưới chân cầu sông hàn đà nẵng
Dưới chân cầu sông hàn đà nẵng đang triển lãm nhiều cây bonsai mini nghệ thuật từ ngày 26/4 đến 2/5/2019

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/category/nghe-thuat-bonsai/

3 Responses to “Đẹp quá những cây bonsai mini nghệ thuật dưới chân cầu sông hàn đà nẵng”
  1. Hung Ho May 6, 2020
  2. HAI VU Bonsai May 6, 2020
  3. CHIM CẢNH 68 May 6, 2020

Leave a Reply