Đây là hồ thủy sinh tuyệt đẹp mà bạn không thể bỏ lỡ!


Đây là hồ thủy sinh tuyệt đẹp mà bạn không thể bỏ lỡ!
Tôi đã cố gắng tạo nên một hệ sinh thái khép kín tốt nhất bằng cách khởi tạo hệ vi sinh tối đa từ lớp nền, khởi tạo vi sinh dạng tĩnh của hãng ProBidio. Hồ thủy sinh đã đạt đến ngưỡng cân bằng sinh thái, tôi đã không thay nước trong vòng hơn 1 tháng và chỉ châm bù lượng nước bay hơi.
Tép sinh trưởng và sinh sản rất mạnh, số lượng tăng cao và cá của tôi đã ăn tép con, điều đó thật buồn với tôi nhưng đó là tự nhiên, chuỗi thức ăn luôn tồn tại.

Xem thêm nhiều video về cây thủy sinh tại đây: https://klpt.org/category/cay-thuy-sinh/

29 Responses to “Đây là hồ thủy sinh tuyệt đẹp mà bạn không thể bỏ lỡ!”
 1. Phương Uyên Lê May 4, 2020
 2. Việt Thanh Hồ May 4, 2020
 3. Phạm Văn Sơn May 4, 2020
 4. Cốm Vlog May 4, 2020
 5. khoa nguyen May 4, 2020
 6. Tuấn Nguyễn May 4, 2020
 7. Tuấn Nguyễn May 4, 2020
 8. Lê Văn Hoàng Vũ May 4, 2020
 9. Tanzin Mausumi May 4, 2020
 10. Pina Jérôme May 4, 2020
 11. Hùng Phạm May 4, 2020
 12. Will Winn May 4, 2020
 13. Lương Đình Danh May 4, 2020
 14. tuan anh Pham May 4, 2020
 15. Free Speech May 4, 2020
 16. Minh Xuan Hong May 4, 2020
 17. MIMI82 May 4, 2020
 18. Zakir zak zak May 4, 2020
 19. Mikhail Dyachenko May 4, 2020
 20. Ian Nugraha May 4, 2020
 21. Mr Tombola May 4, 2020
 22. Liangwei Tian May 4, 2020
 23. Minh Trần May 4, 2020
 24. Tran Tuat May 4, 2020
 25. Nhật Bá May 4, 2020
 26. aba s media May 4, 2020

Leave a Reply