Cần thăng lá nhỏ – Cần thăng bonsai – Cây Cảnh Biên Hoà


Cần thăng lá nhỏ – Cần thăng bonsai – Cây Cảnh Biên Hoà
Cây cảnh biên hoà mới về một số chậu cây bon sai.
#canthabg#canthangbonsai#CayCanhBienHoa

Xem thêm nhiều video về các loại cây cảnh tại đây: https://klpt.org/cay-canh/

5 Responses to “Cần thăng lá nhỏ – Cần thăng bonsai – Cây Cảnh Biên Hoà”
  1. Hữu Sở Tư May 12, 2020
  2. Chien Trancong May 12, 2020
  3. Hiếu Văn May 12, 2020
  4. Phong Trần Nhật May 12, 2020
  5. Duong Vo May 12, 2020

Leave a Reply