Cách Thuần Sen Đá Để Không Bị Chết

Cách Thuần Sen Đá Để Không Bị Chết
Kinh nghiệm được học hỏi từ nhà vườn Đà Lạt và một số dân chơi trên cả nước.

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/sen-da/

23 Responses to “Cách Thuần Sen Đá Để Không Bị Chết”
 1. Ai Tran May 13, 2020
 2. Moca Phương May 13, 2020
 3. Phạm Như Ý May 13, 2020
 4. Tai Nguyen May 13, 2020
 5. Tai Nguyen May 13, 2020
 6. Nguyễn Thúy May 13, 2020
 7. Nguyễn Thúy May 13, 2020
 8. Diamond Pi May 13, 2020
 9. Mén Mén May 13, 2020
 10. Thu Nguyen May 13, 2020
 11. Sáng Tô Minh May 13, 2020
 12. nghia bui May 13, 2020
 13. Sandy Gomez May 13, 2020
 14. Hang Vo May 13, 2020
 15. bảo bảo May 13, 2020
 16. Khanh Quyen May 13, 2020
 17. Vy Nguyễn Lê Trà May 13, 2020
 18. Truong Nguyen May 13, 2020
 19. Dat Phát May 13, 2020
 20. nghia bui May 13, 2020
 21. Tấn Lộc Nguyễn May 13, 2020
 22. Ginny Nguyen May 13, 2020

Leave a Reply