Cách Khắc Phục Sen Đá Bị Cao Lên

Cách Khắc Phục Sen Đá Bị Cao Lên
Kinh nghiệm được học hỏi từ nhà vườn Đà Lạt và một số dân chơi trên cả nước.

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/sen-da/

16 Responses to “Cách Khắc Phục Sen Đá Bị Cao Lên”
 1. Thua Trinh May 6, 2020
 2. baoanh mai May 6, 2020
 3. Hieuphong Pham May 6, 2020
 4. Doanh Doanh Lee May 6, 2020
 5. SK _CHUỘT May 6, 2020
 6. SK _CHUỘT May 6, 2020
 7. Thục Anh Hoàng May 6, 2020
 8. le tam May 6, 2020
 9. bích ngọc May 6, 2020
 10. khánh Duy May 6, 2020
 11. Trinh Van May 6, 2020
 12. Phát Huỳnh May 6, 2020
 13. thư phan May 6, 2020
 14. Anhviet Luu May 6, 2020
 15. Phu Chanel May 6, 2020

Leave a Reply