Cách chiết trồng sen đá (succulent) bằng đất


Cách chiết trồng sen đá (succulent) bằng đất
Video hướng dẫn cách chiết trồng (propagate) một cây sen đá (succulent) mới trong đất. Một số từ tiếng Anh dùng trong video (Mình cố tình dùng vì đây là…

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/sen-da/

3 Responses to “Cách chiết trồng sen đá (succulent) bằng đất”
  1. An Vu Tháng Sáu 16, 2020
  2. Natalie Shonk Tháng Sáu 16, 2020
  3. thanhthuy nguyen Tháng Sáu 16, 2020

Leave a Reply