Cá Betta Thủy Sinh Không lọc Không CO2

Cá Betta Thủy Sinh Không lọc, Không CO2, phần1

Đây là nỗ lực của tôi tại một bể cá betta khoai lang. Các hồ cá là tùy chỉnh được thực hiện tại một cửa hàng địa phương. Nó được làm bằng sắt dày dày 5mm. Tôi muốn một hồ cá b / c chiều cao thấp không thực sự quan tâm đến một hồ cá sâu. Ngoài ra, nó trông có vẻ gọn gàng. Khoai lang là một trong những cây có thể lấy nước rễ và không bị thối. Ngoài ra, nó sẽ phát triển khá nhanh và rễ sẽ cung cấp nhiều ‘lọc’ cho cá betta. Vịt khổng lồ và sừng cũng hỗ trợ chất lượng nước. Tôi hy vọng cá betta sẽ sử dụng cái sừng làm giường của mình. Tôi không chắc làm thế nào điều này sẽ bật ra.

Xem thêm nhiều video về cây thủy sinh tại đây: https://klpt.org/category/cay-thuy-sinh/

Leave a Reply