Bật Mí Cách Nhân Giống Sen Đá Từ Một Lá Ra Nhiều Cây


Bật Mí Cách Nhân Giống Sen Đá Từ Một Lá Ra Nhiều Cây
Kinh nghiệm được học hỏi từ nhà vườn Đà Lạt và một số dân chơi trên cả nước.

Xem thêm nhiều video về nghệ thuật Bonsai tại đây: https://klpt.org/sen-da/

24 Responses to “Bật Mí Cách Nhân Giống Sen Đá Từ Một Lá Ra Nhiều Cây”
 1. Trà Đỗ May 13, 2020
 2. P P May 13, 2020
 3. Mon Bé May 13, 2020
 4. Dung Nguyễn May 13, 2020
 5. Nga Nguyen Thi Nguyet May 13, 2020
 6. quan Tien May 13, 2020
 7. Bé •Cam May 13, 2020
 8. Hà Anh May 13, 2020
 9. sương Cô May 13, 2020
 10. Hana Tiểu May 13, 2020
 11. Vinh Ngô Gia May 13, 2020
 12. Kiều Anh Lê May 13, 2020
 13. Phi Chien Huynh May 13, 2020
 14. Shannel Diep May 13, 2020
 15. Huyền Thu May 13, 2020
 16. Dương Nguyễn May 13, 2020
 17. Nữ Lương May 13, 2020
 18. Sơn Huyên May 13, 2020
 19. Xuân Dương Phạm May 13, 2020
 20. Duyên Nguyễn May 13, 2020
 21. Song Ngư Mơ Mộng May 13, 2020
 22. Loi Le May 13, 2020

Leave a Reply