Báo giá 1,2 triệu cây Mai Hồng Ngọc để bàn cực đẹp


Báo giá 1,2 triệu cây Mai Hồng Ngọc để bàn cực đẹp
#huongsacdosinh #caycanh #bonsaitree

Xem thêm nhiều video về cây thủy sinh tại đây: https://klpt.org/category/cay-thuy-sinh/

15 Responses to “Báo giá 1,2 triệu cây Mai Hồng Ngọc để bàn cực đẹp”
 1. Mưa Đá May 11, 2020
 2. Ngô Thông May 11, 2020
 3. Kỳ Sơn Hòa Bình May 11, 2020
 4. KimLan PL May 11, 2020
 5. Thành long Nguyễn May 11, 2020
 6. Noi Ha May 11, 2020
 7. HUONG TRINH May 11, 2020
 8. Huuson Nguyen May 11, 2020
 9. Ngọc Trang May 11, 2020
 10. Dũng Thân May 11, 2020
 11. Dũng Thân May 11, 2020
 12. Ngọc Nha Trần May 11, 2020
 13. Nhâm Dần Bonsai May 11, 2020
 14. diên nguyễn May 11, 2020
 15. Benson Vong May 11, 2020

Leave a Reply