Bảng tin giá thanh long RUỘT TRẮNG + RUỘT ĐỎ


Bảng tin giá thanh long RUỘT TRẮNG + RUỘT ĐỎ
Giá 8/5 chúc tất cả bà con nông dân bán được giá cao .

Xem thêm nhiều video về xương rồng tại đây: https://klpt.org/xuong-rong/

10 Responses to “Bảng tin giá thanh long RUỘT TRẮNG + RUỘT ĐỎ”
  1. Tinh Van May 11, 2020
  2. Chiến Đồng Tháp May 11, 2020
  3. Hội mê xe May 11, 2020
  4. Ayşe Mutfakta May 11, 2020
  5. Hang Huynh May 11, 2020
  6. Video Kho Hiệu Ứng May 11, 2020
  7. Cao hiếu Vlogs May 11, 2020
  8. Vui Vui TV May 11, 2020
  9. Logan May 11, 2020

Leave a Reply